3883D_olympiade_amstelveen_ext_blokD_oh_a05_01_LR-1

Wat is het toewijzingsbeleid van Olympiade?

Ben je een starter of doorstromer uit Amstelveen of heb je een sleutelberoep? Dan hebben we goed nieuws, want dan heb je voorrang bij het toewijzen van een betaalbare woning in Olympiade in Amstelveen. In dit bericht leggen we uit welke doelgroepen voorrang krijgen, hoe je daarvoor in aanmerking komt en hoe de huurappartementen worden toegewezen. 

Wat is de voorrangsregeling precies?

Er geldt in dit project een voorrangsregeling voor de volgende doelgroepen; starters (30%) en doorstromers (10%) uit Amstelveen en sleutelberoepen (30%). De overige 10% worden aan eenieder die niet tot deze categorieën behoort, toegekend.

Wanneer kom ik in aanmerking als starter?

Een starter is volgens het toewijzingsbeleid een persoon waarvoor dit een eerste woning is. Dit vragen wij uit door jouw adreshistorie met ons te delen. Starters met als huidige woonadres Amstelveen krijgen voorrang. Daarna wordt voorrang verleend aan starters in de regio groot Amsterdam.

Heb ik een sleutelberoep?

Onderstaande beroepen vallen onder de categorie ‘sleutelberoep’ en krijgen dus voorrang bij het toewijzen van een huurappartement in Olympiade.

  • Zorg: Binnen de zorg gaat het om personeel dat directe zorg verleent of ondersteuning aan patiënten en cliënten. Het gaat dan om een verpleegkundige, verzorgende of ondersteunend met een medische achtergrond/basis. Daarnaast behoort begeleiding van gehandicaptenzorg, gezinscoach en manager jeugd tot deze voorrangscategorie.
  • Onderwijs: Voor wat betreft onderwijs zal bij de toewijzing worden gericht op kandidaten die werkzaam zijn in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs. Het gaat daarbij om leerkrachten en ondersteunend personeel met een pedagogische/onderwijs opleiding. Een pedagogisch begeleider die elders werkt, zoals bij een kindcentrum/kinderopvang, behoort eveneens tot deze voorrangscategorie.
  • Veiligheid: Binnen de categorie veiligheid wordt voorrang verleend aan personeel binnen de uitvoering van deze functie. Een politieagent maar ook de brandweerman/vrouw behoort tot deze voorrangscategorie.

De (jonge) professionals die werken in de zorg, het onderwijs of veiligheid in Amstelveen en groot Amsterdam kunnen eveneens voorrang krijgen bij de toewijzing van deze middensegment betaalbare huurwoningen. 

Ben ik een doorstromer?

Doorstromers zijn volgens het toewijzingsbeleid huurders die een sociale woning achterlaten, die daarmee zorgen voor doorstroming binnen de woningmarkt. Ook dit wordt uitgevraagd met een adreshistorie.